(Πηγή των παραπάνω εικόνων: βλ. υποσημείωση 1)

 (Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)