(Η εικόνα ανωτέρω προέρχεται από το βιβλίο: βλ. υποσημείωση 1)

(Πηγή των παραπάνω εικόνων: βλ. υποσημείωση 1)

 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
(Πηγή των παραπάνω εικόνων: βλ. υποσημείωση 1)

 (Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)

(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)
 
(Οι ανωτέρω δύο εικόνες προέρχονται από: βλ. υποσημείωση 1)


 

(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)
(Οι ανωτέρω 3 εικόνες προέρχονται από το βιβλίο: βλ. υποσημείωση 1)