Ο ΣΠΟΡΕΑΣ
(Η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Νεότητας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία)Ο ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ

Ο ΤΕΛΩΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ
(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ
(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)

Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ
(Οι ανωτέρω 3 εικόνες προέρχονται από το βιβλίο: βλ. υποσημείωση 2)