(Η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από το βιβλίο: βλ. υποσημείωση 1)

(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)