(Η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Νεότητας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών και έχει υποστεί ψηφιακή επεξεργασία)
  Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Την παραπάνω ζωγραφιά μάς έστειλε η Ενοριακή Συντροφιά Αγ. Δημητρίου Αρκάδων Καλαμάτας)


Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Η ανωτέρω εικόνα της Κοιμήσεως προέρχεται από το βιβλίο: βλ. υποσημείωση 1)